Persondata politik

Som en del af persondataloven er det et krav at oplyse om følgende vilkår:

I forbindelse med et medlemskab som kunde eller et anvist medlemskab fra kunden ifm. sagsbehandling hos Lejeretlig Rådgivnings Kontor (LRRK) registrerer vi flg. oplysninger:

• Kontraktforhold
• Fornavn, mellem- og efternavn
• Adresse, postnummer og by
• Telefonnummer og mailadresse
• Medlems oplysninger anvist af kunden/lejeforening ved sagsbehandling/-rådgivning

Anvendelse:

Ovenstående oplysninger anvendes alene i fm. medlemsadministration og sagsbehandling som: Medlemsopkrævning, rykkerskrivelse, velkomstbrev, dokumentation relateret til behandling af medlemssager. I det omfang et medlem ikke har en mailadresse, fremsendes nævnte til kundens mailadresse. Oplysningerne om det enkelte medlemskab anvendes alene internt hos LRRK og videregives ikke uden medlemmets accept.

Ved indgåelse af aftale/kontrakt:

Ved henvendelse via internettet i forbindelse med en konkret sag, eller hvis en henvendelse giver anledning til, at der oprettes en sag, registreres sådanne oplysninger elektronisk og bliver tilføjet/lagt på sagen.

Adgang:

Medarbejdere/rådgivere hos Lejeretlig Rådgivnings Kontor har adgang til registrerede medlemmer og sager. Via et login med et valgfrit tilknyttet kodeord/password har det enkelte medlem adgang til at se/rette egne stamdata samt løbende at få en status over egne sager.

Kræves en sag behandlet i et husleje- eller beboerklagenævn eller hos anden ekstern rådgiver, som f.eks. advokat, skal medlemmet give skriftligt eller elektronisk accept, før en sådan proces igangsættes.

Sagens dokumenter vil være omfattet af reglerne i offentligheds- og forvaltningsloven på linje med Lejeretlig Rådgivnings Kontors øvrige korrespondance vedr. en sag.

Ophør:

• Når en sag afsluttes, kan der skriftligt eller elektronisk anmodes om, at få alle sagsakter slettet permanent i Lejeretlig Rådgivning Kontors register.

• Ved opsigelse/ophør af et medlemskab kan der skriftligt eller elektronisk anmodes om, at samtlige arkiverede medlemsdata slettes permanent i registret.

Med venlig hilsen
Lejeretlig Rådgivnings Kontor
Østerport 2, st. tv. (v/ FOA til Baghuset)
9000 Aalborg
info@lrrk.dk