Forside

Hvem er Lejeretlig Rådgivnings Kontor?

Lejeretlig Rådgivnings Kontor tilbyder danske lejerforeninger og beboerrepræsentationer et medlemskab, hvor deres medlemmer kan få hjælp til sagsrådgivning og håndtering af tvister mellem lejer og udlejer i lejeretlige spørgsmål.

Lejeretlig Rådgivnings Kontor har egne sagsrådgivere, der stilles til rådighed for en lejerforenings medlemmer samt adgang til en række andre samarbejdspartnere, som advokater og eksperter indenfor deres respektive kompetenceområde.  

Lejeretlig Rådgivnings Kontor stiller også et avanceret medlemsadministrationssystem LR-Online til rådighed. Det betyder bl.a., at bestyrelsen kan koncentrere sig 100% om bestyrelsesarbejde og blot giver medlemmer en indledende vejledning (sags screening) inden en sag overføres til en dedikeret sagsrådgiver hos Lejeretlig Rådgivnings Kontor.

Bor du til leje (privat eller alment) kan du tegne et medlemskab gennem De Forenede Frie Lejere (DFFL), som er en integreret foreningsdel af Lejeretlig Rådgivningskontor. Klik her. . .

Har du problemer med din udlejer, så kontakt De Forenede Frie Lejere (DFFL) her. . .