Lejeret

Har dine medlemmer i lejerforeningen eller medlemmer i en beboerpræsentation problematikker med deres lejebolig, kan Lejeretlig Rådgivnings Kontor (LRRK) hjælpe, hvis en tvist opstår i en eller flere af nedenstående kategorier: 

  • Lejens størrelse
  • Ind- og fraflytning – herunder deltagelse i syn
  • Fejl og mangler i lejeboligen, som udlejer har pligt til at udbedre
  • Forbrugsregnskaber 
  • Huslejestigning
  • Skimmelsvamp
  • Husorden
  • Råderet
  • Klargøring af sager til huslejenævn og beboerklagenævn
  • Henvisning til advokat ved sager der skal i boligretten

Lejerne skal have gode kår, og vi hjælper gerne, så det er under ordnede forhold.

Vi sikrer lejerne i forhold til den lovgivning, der er, og den har vi et godt kendskab til. Ud fra alt dette skal lejerne have de bedste betingelser, og det er Lejerretlig Rådgivnings Kontor sat i verden for at hjælpe med.

Vores målsætning er at være lejernes støtte og den rolige hånd gennem varetagelse af medlemmernes sager.

Vi har flere års erfaring med at rådgive lejere i lejeretlige tvister. Vi anser os selv, som det sikre valg, hvis du har/får brug for en kompetent rådgivning omkring en lejeretlig tvist med din udlejer.. 

Vores force er kvalificeret sagsbehandling.